Saopštenje za javnost

19/02/2013

Komisija za izbor kandidata za guvernera, nakon procene  integriteta, stručne obuke , tehničke veštine, znanja finansijskog sistema , kao i znanja o mikro i makro –ekonomske politike i nakon procene perfomanse prikazane tokom razgovora , sastavio je konačnu listu i dostavio Skupštini Vlade Republike Kosova,  sa sledećim kandidatima:
1. Bedri Hamza, i
2. Gani Gërguri.