Saopštenje za javnost 21 januar 2014

22/01/2014

Na osnovu ponovnog objavljivanja od 15 novembra 2013, Komisija za izbor kandidata za ne-izvršni član Odbora Centralne banke Republike Kosova, nakon procene integriteta, profesionalne pripreme , poznavanje finansijskog sistema, kao i poznavanje mikro i makroekonomske politike, i procene perfomanse prikazane tokom intervjua, sačinio je i poslao konačnu listu  Skupštini Vlade Republike Kosova, sa sledećim kandidatima:
1. Sejdi Rexhepi
2. Ramë Rexha
3. Nuhi Ahmeti
4. Agim Vishi
5. Milaim Berisha