Saopštenje za javnost – 12 april 2013

12/04/2013Panel/Komisija/ za izbor kandidata za neizvršne članove Borda Centralne banke Republike Kosovo, nakon procene integriteta, stručnog usavršavanja, poznavanju finansijskih sistema kao i znanja iz mikro i mikroekonomskih politika i nakon procene perfomanse prikazane tokom razgovora , sastavio i poslao konačan spisak Skupštini i Vladi Republike Kosovo sa sledećim kandidatima:
1.       Sejdi Rexhepi,
2.       Arben Dërmaku i
3.       Driton Balaj.