SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU

07/04/2023

Komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora KPŠF-a, u čijem su sastavu privremeni guverner CBK-a, g. Bashkim Nurboja (predsedavajući), ministar finansija, rada i transfera, g. Hekuran Murati, i generalna revizorka, gđa Vlora Spanca, održala je danas sastanak kako bi se raspravljalo o daljim koracima radi što bržeg popunjavanja upražnjenih mesta članova Upravnog odbora KPŠF-a.  Na sastanku je učestvovao i predstavnik projekta za tehničku pomoć Britanske ambasade za regrutovanja na visokim javnim pozicijama na Kosovu. 

Smatrajući da je u poslednjem objavljenom konkursu za ove pozicije bilo nedostataka u pogledu traženja neophodnih informacija da bi se osigurala jedna objektivna procena i verifikacija kandidata u okviru razumnog vremenskog roka, Komisija je jednoglasno odlučila da se ovaj konkurs ponovo raspiše sa potrebnim dopunama. Dopunjeni konkurs biće raspisan sledeće nedelje, a proces izbora biće asistiran u okviru pomenutog projekta Britanske ambasade.