Saopštenje za štampu 27. maj 2020

27/05/2020

Na osnovu zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma navedenih u konkursu za poziciju dva neizvršna člana u Odboru CBK-a, Panel za izbor kandidata za gore pomenuto mesto poslao je u Skupštini Kosova i Vladi, lista kandidata (abecedno rangiranje) kao što sledi:

 

  1. Behxhet Brajshori
  2. Fadil Osmani,
  3. Nexhat Kryeziu,
  4. Nuhi Ahmeti,
  5. Petrit Gashi,
  6. Ramë Rexha, dhe
  7. Sejdi Rexhepi.