Saopštenje za Saopštenje

26/01/2023

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i na osnovu kriterijuma propisanih na konkursu za popunjavanje pozicije guvernera Centralne banke Kosova, Komisija za izbor kandidata za gore navedenu poziciju je odredila sledeći spisak sa kandidatima (po azbučnom redu) koji će biti prosleđen Skupštini Kosova:

  1. Ahmet Ismaili,
  2. Lulzim Ismajli,
  3. Nexhat Kryeziu,
  4. Shkendije Himaj.

Po završetku proceduralnih radnji propisanih važećim pravnim aktima vezano za prethodno navedene kandidate, predlog (spisak kandidata) biće prosleđen u skladu sa Zakonom br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo.