Saopštenje za Saopštenje

01/02/2023

Nakon završetka proceduralnih radnji, danas, 01.02.2023. godine, Skupštini Kosova i Vladi poslata je sledeća lista kandidata za poziciju Guvernera/ke Centralne banke Kosova:

  1. Ahmet Ismaili - 35.3 bodova,
  2. Nexhat kryeziu - 34.0 bodova,
  3. Lulzim Ismajli - 33.0 bodova,
  4. Shkendije Himaj - 26.0 bodova.

Radi pojašnjenja, maksimalni mogući broj bodova za gorepomenutu poziciju bio je 40 bodova.

Saopštenje za Saopštenje
26/01/2023

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i na osnovu kriterijuma propisanih na konkursu za popunjavanje pozicije guvernera Centralne banke Kosova, Komisija za izbor kandidata za gore navedenu poziciju je odredila sledeći spisak sa kandidatima (po azbučnom redu) koji će biti prosleđen Skupštini Kosova:

Ahmet Ismaili,
Lulzim Ismajli,
Nexhat Kryeziu,
Shkendije Himaj.
Po završetku proceduralnih radnji propisanih važećim pravnim aktima vezano za prethodno navedene kandidate, predlog (spisak kandidata) biće prosleđen u skladu sa Zakonom br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo.