Saopštenje za javnost od 10 novembra 2017 godine

13/11/2017

Panel o izboru kandidata za neizvršnog člana Odbora Centralne banke Republike Kosova, nakon procene integriteta, strucne spreme, poznavanja finansijskog sistema kao i znanja o mikro i makroekonomskim politikama i nakon procene perfomanse prikazane tokom intervjua, prosledio je konačnu listu Skupštini i Vladi Republike Kosovo, sa sledećim kandidatima:
1 Bedri Peci
2 Flamur Mrasori
3 Genc Rraci