Saopštenje u vezi sa dostignućima u sektoru osiguranja

12/04/2022

Sektor osiguranja na Kosovu se, od početka svoje delatnosti, suočio sa problemima, nezadovoljavajućim učinkom, kao i nepoštovanjem regulatornih zahteva koji su predviđeni važećim zakonom za neke osiguravače.

Između ostalog, na takvo stanje je uticalo više faktora, kao što su primena poreza na bruto napisanu premiju ili poreza na promet od 5 odsto, obaveza sektora osiguranja da doprinosi Crvenom krstu sa 1 odsto bruto premije, kao i šteta prouzrokovanih neosiguranim vozilima koja saobraćaju na teritoriji Republike Kosovo.

Dok je pitanje poreza na promet i doprinosa Crvenom krstu rešeno, neosigurana vozila i dalje predstavljaju zabrinutost za sektor osiguranja.

Uzimajući u obzir na zastoj ovog sektora, CBK je poslednjih godina preduzela niz mera i reformi, kako bi sektor osiguranja obezbedio usklađenost sa važećim zakonskim okvirom.

U tom cilju je CBK, poslednjih godina, preduzela desetine administrativnih mera protiv osiguravača, uključujući i oduzimanje dveju licenci. Kao rezultat ovih preduzetih mera, u poslednje tri godine deoničari nekih od osiguravača uložili su kapital u iznosu od preko 16 miliona evra.

Shodno tome, obaveštavamo Vas da su od 31. marta 2022. godine svi osiguravači koji obavljaju delatnost osiguranja u zemlji, u skladu sa zakonskim zahtevima CBK-a.

Uzimajući u obzir činjenicu da je sektor osiguranja na Kosovu u potpunosti kapitalizovan i u skladu sa važećim zakonskim zahtevima, CBK u saradnji sa Svetskom bankom preduzima poslednje korake za liberalizaciju tržišta proizvoda sopstvene odgovornosti. CBK je, od 4. aprila 2022. godine, domaćin stručnjaka Svetske banke koji će projektovati novi model premije zasnovan na riziku i smernice za solventnost 2.