Sa svečanom konferencijom Centralna banka Republike Kosova obeležila je 15 godišnjicu osnivanja

15/12/2014

Povodom  15 godišnjice osnivanja Centralne banke Republike  Kosova  (CBK) organizovao svečanu konferenciju , u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih i viših institucija, i rukovodioci finansijskih institucija u zemlji.  Konferencija  takođe je počastvovana učešćem predstavnika stranih vlada i institucija  akreditovanih u Republici Kosova.  Tokom konferencije predstavljena su glavna dostignuća trenutnog razvoja  CBK kao i finansijskog  sistema u celini.  Izlagači na ovoj  konferenciji su razgovarali o ključnim strateškim pravcima CBK  za srednoročnu budućnost .   Guverner Centralne banke Republike  Kosova obraćajući se učesnicima izmešu ostalog  napravio  hronologiju dešavanja  od osnivanja CBK do danas, takođe je govorio o izazovima i ciljeve sa kojima se suočava  banka ,  kao i izazove i ciljeve koji  čekaju u budućnosti.  Tokom  svog svečanog govora naglasio dostignuća , i trenutnu situaciju koja preovladava u bankarskom i finansijskom sektoru  uopšte.  Svi pokazatelji su veoma pozitivni , radi se o jednim zdravim sistemom i likvidnim.  Dok u svom govoru  nije takođe zaboravio da se zahvali svima koji su pomogli CBK u njenom putovanju, i prijateljske zemalje Kosova i donatorske institucije iz ovih zemalja koji ni u jednom trenutku nisu oklevali da podrže i daju kontinuiranu  pomoć za finansijski sistem.
 
 
Tokom ovog perioda, Centralna Banka Kosova je sa posvećenjem ispunila svoje fukcije, posebno putem uređenja i nadzora bankarskog sektora radi osiguranja kompatibilnosti sa pravilima zdravog upravljanja i za garantovanje stabilnosit našeg finansijskog sistema.
 
 
Dobar posao na uređivanju i pažlivom nadzoru bankarskog sektora, je učinilo da mi danas, povrh činjenice da je svet zahvaćen jednom snažnom ekonomskom i finansijskom krizom, imamo jedan zdrav bankarski sektor, sa dobro kapitaliziranim bankama putem domačih depozita, čineći našu privredu samostalnijom od kretanja u međunarodom tržištu.
 
Profesionalni nadzor bankarskog sistema i stalno prilagođavanje linijskog/odnosnog zakonodavstva sa zahtevima i potrebama tržišta, je bitno uticao i na smanjenju moralnog riska Centralna Banka Kosova, s toga ostaje jedna od glavnih institucionalnih stubova privrede, stub finansijskog sistema i branilac finansijske i makroekonomske stabilnosti zemlje istakla je između ostalog  g-đa Atifete Jahjaga.
Dok, predstavnik Kancelarije EU na Kosovu gz.Thomas Gnocchi, u svom govoru naglasio da bankarski sistem na Kosovu je stabilan .  Prema njegovim rečima “Imamo prilično stabilan finansijski sistem i takođe imamo jedan bankarski likvidan sistem sa finansijskim depozitom koji su dovoljni .  U nastavku on je naveo  nedavne uspehe koji su sasvim očigledni i koji utiču na svakodnevni život građana Kosova, je i uvođenje  Kod Sëift , dajući  stalnu podršku CBK od strane kancelarije  Evropske komisije , koja po njegovim rečima je uvek spremna da pruži podršku  i pomoć svim ovim oblastima za CBK. Na kraju svog izlaganja , između ostalog  g.Gnocchi naglasio da je Centralna banka Kosova uradila odličan posao kako bi održala jedan mogući stabilan sistem ”.