Sa motom :” Nucite da uštedite “, Centralna banka Republike Kosova obeležava “ Medjunarodna nedelja novca”

14/03/2014

Sa motom :” Nučite da  uštedite “, Centralna banka Republike Kosova  obeležava “ Medjunarodna nedelja novca”
Sa motom :”Naučite da uštedite “Centralna banka  obeležava “Medjunarodna nedelja novca”

“Nučite da  uštedite“je moto aktivnosti koje je okupilo danas u sali Narodne biblioteke, decu, nastavnike osnovnih škola glavnog grada, predstavnike Centralne banke Udruženja banaka predstavnike medija .  Ovaj dogadjaj obeležen je širom sveta i glavni protogonista su deca , učenici i omladina.
U okviru finansijske edukacije i oblasti štednje, u cilju podizanja dece , učenika i omladine uopšte, svake godine  u svetu organizuje se kampanja obeležavanja aktivnosti pod imenom kao  “Medjunarodna nedelja novca”. Nosioci ove aktivnosti su uglavnom centralne banke pojedinih zemalja .  Na osnovu svog mandata i u skladu sa obavezama koje proizilaze iz njenih ciljeva bazirajući se na njen Strateški plan, kao centralna bankarska institucija Kosova , ove godine i Centralna banka Republike Kosova isto sa svojim sestrinskim bankama se pridružila dogadjaju da obeleži ovaj dogadjaj.
Cilj CBK je da se obim projekta edukacije proširi u budućnosti u svim osnovnim, srednjim i osnovnim i srednjim školama školama, gimnazijama i na fakultetima i univerzitetima šire zemlje, kako bi shvatili predavanja , kuizovi, rad i aktivnosti koje se odnose na finansije , sa posebnim osvrtom na organizovanje raznovrsne aktivnosti uključujući finansijski decu , učenje kako da se brinu za novac i kako da budu deo uštedjevine.
Organizacija ‘Deca i omladina i medjunarodne finansije “ (Child And Youth Finance International) je nosioc ovih aktivnosti širom svetu. Njene članice su centralne banke i druge asocijacije .  Od ove godine i Centralna banka Republike Kosova je ćlanica ove organizacije. .
Guverner Centralne Banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza prilikom obeležavanja ovog dana obračujući se deci, nakon što objasnio ulogu i značaj štednje, izmedju ostalog je rekao : “Novac treba potrošiti samo za stvari koje morate da imate što znači  hrana, odeća , knjige, sveske, (ponekad čak i po neku igračku) a ne nužno za stvari koje želite .  Na duži rok je mnogo bolje da potrošite taj novac za stvari koje su vam potrebne , koje želite , a ne zato što treba da ih sačuvate u obliku štednje, jer uštedjeni novac je novac zaradjen.
Mi kao roditelji, uvek smo želeli da vam ispunimo sve vaše želje i nagradimo vas sa poklonima ili novcem svaki put kada vi pokažete rezultate u školi, pomažete u kući i ponosite nas vašim dostignućima .  Ali ponosniji bi bili ukoliko novac koji vam dajemo da trošite pažljivo i pažljivo ga uštedite.
Naravno govorimo o vrlo malo novcu koji roditelji ili bliži daruju , kao rezultat dobrog  ponašanja , rezultatima u školi ili prilikom nekog praznika, ali nemojte zaboraviti da moć jednog centa ili evra možete razumeti  samo onda kada idete u prodavnicu , želite da kupite nešto i vama  nedostaje neki cent ili evro da ga kupite.  Ja verujem i nadam se da ste razumeli značaj štednje novca  i takodje se nadam da ćete današnju lekciju podeliti sa drugovima i drugaricama  u razredu i u vašoj školi.. “
O značaju i obeležavanju ovog dana, učesnicima je govorio Direktor Udruženja banka Kosova, g.Robert Wright, koji je pokazao učenicima ulogu i značaj  štednje..
Takodje g-dja.Shkëndije Himaj, savetnik Izvršnog odbora, na njenom govoru je priznala deci za svakodnevne prakse i značaj štednje za budućnost  obraćujući se deci podelila ispovest iz njenog svakodnevnog života.
Centralna banka da bi pokazala rekreativnost dece u osnovnim školama , nižim razredima je uručila pozive da učestvuju sa svojim radovima, gde će biti demonstrirane njihove veštine u crtanju, pesmi, ili esej  i njihovi najbolji radovi će biti   izabrani od strane zajedničke komisije, profesora, predstavnika  CBK , biće dodeljena nagrada od CBK ..
Aktivnosti koji  će se održati u budućnosti će biti sveobuhvatni i biće obeleženi širom zemlje.