Rukovodioci CBK-a i KUO-a se sastaju sa visokim zvaničnicima Saveta biroa u Briselu

29/07/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, u pratnji od strane Sami Mazreku, direktora Kosovskog ureda osiguranja, održali su sastanak sa rukovodiocima Saveta biroa u Briselu (Council of Bureaux), organizacija koja upravlja sistemom zelenog kartona.

Delegacija Kosova, tokom sastanka sa generalnom direktorkom COB-a, g-đom Greet Floré, obavestila ju je o pripremama koje Kosovski ured osiguranja zajedno sa Centralnom bankom Republike Kosovo i drugim interesnim institucijama preduzeli do sada u vezi sa zahtevima vezanim za proces članstva u COB-u kao i spremnost da se preduzmu i drugi koraci u ovom pravcu.

Guverner Mehmeti i direktor Mazreku istakli su svoju posvećenost i posvećenost Republike Kosovo jačanju finansijskog sistema stvaranjem neophodnih kapaciteta kako bi se obezbedila spremnost Kosovskog ureda osiguranja da ispuni svaku obavezu koja proističe iz sprovođenja sistema zelenog kartona na osnovu međunarodno priznatim standardima koji uređuju ovu oblast.
Na osnovu izveštaja predstavljenog od direktora Kosovskog ureda osiguranja, Kosovo je postiglo niz važnih ciljeva, ističući da je KUO značajno smanjio broj ne- registrovanih vozila i nastavlja da sprovodi Memorandume o saradnji sa zemljama regiona.


Guverner Mehmeti i direktor Mazreku su istakli posvećenost Kosova da sarađuje na pronalaženju rešenja u vezi sa olakšavanjem preko- graničnog saobraćaja između Kosova i drugih zemalja, dok su od COB-a zatražili saradnju u ovom istraživanju. G-đa Floré je izjavila da će prilike za saradnju biti strogo procenjene u skladu sa pravilima po kojima radi COB.