Rukovodioce CBK-a pozdravio je Predsednik Upravnog odbora KAP

08/04/2010

Guverner Centralne Bnake Republike Kosova g.Hashim Rexhepi zajedno sa svojim saradnicima posetio je danas kancelarije Kosovske Agencije za Privatizaciju (KAP), gde je primljen od predsednika Upravnog odbora g.Dino Asanaj i njegovim saradnicima.

Dve strane su razgovarali o pitanjima medjusobne saradnje do sada, naglašavajuċi pitanja vezana za detaljnije informacije o politici investicije i pravne nadležnosti CBK u vezi sa ovim investicijama.  Posebno je istaknuta potreba dublje saradnje u buduċnosti u cilju poveċanja efikasnosti upravljanja sredstvima od Fonda za privatizciju na Kosovu.