Roli dhe objektivat e Regjistrit të Kreditit në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe rritjen ekonomike