Republika Kosovo počinje redovno izveštavanje o statistici spoljnog sektora u Eurostatu

31/01/2017

Republika Kosova počinje redovno izveštavanje o statistici spoljnog sektora (SSJ) u Eurostat, čineći jedan veoma značajan korak u razvoju sistema statistike. SSJ za Kosovo su sada predstavljena u “Database” Eurostata

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Kosovo je posvećeno da koristi Databaze Eurostata kao opšti okvir u daljem unapređenju nacionalnog sistema disiminacije statistike, u skladu sa praksama Evropske unije (EU). Učešće Kosova u SSJ Eurostat je velika pokretnica u razvoju statistike u zemlji. Kosovo će imati koristi od objavljivanja podataka u Eurostat i ovo učešće će dovesti do proizvodnje i distribucije tačnih i pouzdanih statističkih podataka. Izveštavanje u Eurostat pruža mogućnost za dalji razvoj sistema disiminaciju statistike o našoj zemlji. Eurostat je statistička služba EU i njena misija je da obezbedi visoke kvalitetne statistike za evropske zemlje. U Eurostat data baze ponuđen je kompletan asortiman podataka dostupnih javnosti . Podaci su objavljeni u više dimenzija tabele, sa različitim karakteristikama za odabir i brojne mogućnosti za izvoz podataka u različitim formatama.

Centralna banka Republike Kosova (CBK), krajem decembra 2016 poslala u Eurostat podatke za četiri dataseta, uključujući vremenske serije za prethodne godine. Podaci o platnom bilansu , međunarodne investicione pozicije , statistika o međunarodnoj trgovini uslugama i direktnih investicija statistike će sada biti dostupni od Eurostata. Prikupljanje ovih statistika je u potpunosti u skladu sa zahtevima izveštavanja EU.

U Eurostat bazi podataka za SSJ objavljuju se u domenu “Ekonomija i finansije” u pod -kategoriji ‘Balance of payments by country - quarterly data (BPM6)’. Neke tabele će se objaviti u narednim danima, ali u nekim od objavljenih podataka možete se direktno uključiti od linkova dole prikazanih:
 Database by themes
 Balance of payments by country - quarterly data (BPM6) (bop_c6_q)
 International investment position - quarterly and annual data (BPM6) (bop_iip6_q)

 Tables by themes

 Current account transactions - credits, debits and balance (tec00038)
 Current account transactions - goods: credits, debits and balance (tec00039)
 Current account transactions - services: credits, debits and balance (tec00040)
 Current account transactions - primary income: credits, debits and balance (tec00041)
 Current account transactions - secondary income: credits, debits and balance (tec00042)