Republika Kosova pocinje ucesce na Opsti sistem diseminacije podataka MMF-a.

01/04/2011

Republika Kosova pocinje ucesce na Opsti sistem diseminacije podataka MMF-a.
Saopstenje za javnost
April 1, 2011

Republika Kosova pocinje ucesce na Opsti sistem diseminacije podataka (angl. General Data Dissemination System - GDDS ) Medjunarodnog Monetarnog Fonda (MMF) od 01. 04. 2011, sto je veliki korak u razvoju statistickog sistema .  Kompletna informacija za proizvodnju statistika Kosova i prakse diseminacije su sada predstavljene na pocetnioj stranici Biltena diseminacije standard (angl. Dissemination Standards Bulletin Board - DSBB) të  FMN-së.
(http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrylist/).

Da bi oznacili ovaj dogadjaj , G.Gani Gërguri – Vrsioc duznosti Guvernera Centralne banke Republike Kosova, je naglasio: “Kosovo je posvecena da upotrebi  Opsti sistem diseminacije podataka kao opsti okvir za dalje unapredjenje nacionalnog sistema statistika u skladu sa najboljim medjunarodnim praksama . Ucesce Kosova na  GDDS takodje ce dovesti do proizvodnji i diseminaciji preciznijih i pouzdanih statistickih podataka ”.
G-dja . Adelheid Burgi-Schmelz, Direktor Odeljenje za statistiku, pozdravila je ucesce Kosova na GDDS naglasivsi : “Ucesce Kosova na GDDS je veliko dostignuce u razvoju statistike u zemlji. Uverena sam da ce Kosovo imati korist od upotrebe GDDS-kao jedan okvir za dalji razvoj svog sistema statistike .”
GDDS je osnovana od strane MMF –a u 1997. Ovaj sistem pruza okvir za pomoc zemljama da bi  razvile svoje statisticke sisteme u proizvodnji potpunihi i tacnih  statistika za kreiranje politika i analiza .  Kosovo je clan 98 i GDDS-a, je osim zemalja koje su napredne od GDDS-a u Specijalna Disiminacija Podataka Standard (angl. Special Data Dissemination Standard - SDDS).