Razvoj saradnje sa centralnim bankama zemalja EU u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga

26/03/2021

U okviru trenutnog programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na zapadnom Balkanu sa ciljem integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) i Centralna banka Portugalije (Banco de Portugal) ) danas su započele fokusirane aktivnosti na unapređivanju procesa u CBK za pregled i razmatranje žalbi korisnika finansijskih usluga. Ova komponenta programa biće sprovedena do kraja ove godine, a uključivaće procenu trenutne situacije, izdavanje preporuka za konvergenciju i usklađivanje sa važećom praksom centralnih banaka zemalja Evropske unije, kao i sprovođenje načina primene ovih preporuka . U okolnostima nastalim pandemijom Covid-19, ova komponenta programa razvijaće se prvenstveno kroz sesije video konferencija i razmenom dokumentacije putem e-pošte.

CBK očekuje da će kroz sastavne aktivnosti ove komponente programa doprineti daljem razvoju svoje funkcije zaštite korisnika finansijskih usluga. Ovom funkcijom, CBK ima za cilj unapređenje pravednog i efikasnog tretmana klijenata finansijskih institucija koje posluju u Republici Kosovo. Program jačanja kapaciteta centralnih banaka na zapadnom Balkanu sa ciljem integracije u Evropski sistem centralnih banaka lansiran je 26. marta 2019. godine. Finansira ga Evropska unija i uključuje 20 centralnih banaka zemalja Evropske unije, Evropska centralna banka, kao i 8 centralnih banaka i finansijski autoriteti iz regiona zapadnog Balkana. Centralna banka Nemačke (Deutsche Bundesbank) upravlja i koordinira svim komponentama ovog programa.