Publikimi i parë i statistikave për Pozicionin e Investimeve Ndërkombëtare dhe Borxhin e Jashtëm të Republikës së Kosovës