Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike është publikim periodik që analizon zhvillimet kryesore makroekonomike në Eurozonë, në vendet e rajonit të Ballkanit dhe ekonominë e Kosovës. Dinamikat në ekonominë e Kosovës analizohen në akordim me katër sektorët e ekonomisë: sektorin real, financiar, të jashtëm dhe sektorin fiskal. Raporti publikohet në baza tremujore me të dhënat e fundit në dispozicion.

 
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM1 2020)

  23 qershor 2020
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2019)

  31 mars 2020
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2019)

  24 dhjetor 2019
... ...

Vlerësimi i Zhvillimeve Makroekonomike (TM2 2019)

  25 shtator 2019
... ...

Vlerësimi i Zhvillimeve Makroekonomike (TM1 2019)

  6 qershor 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2018)

  7 mars 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2018)

  26 nëntor 2018
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM2 2018)

  24 gusht 2018
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM1 2018)

  5 qershor 2018
......

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2017)

  13 prill 2018
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM 3 2017)

  5 dhjetor 2017
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM2 2017)

  22 shtator 2017
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM1 2017)

  30 qershor 2017
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM4 2016)

  23 maj 2017
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM3-2016)

  10 janar 2017
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM2-2016)

  29 shtator 2016
......

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM1-2016)

  10 qershor 2016
......

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM4-2015)

  25 shkurt 2016
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM3-2015)

  9 dhjetor 2015
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM2 2015)

  15 tetor 2015
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM1-2015)

  4 qershor 2015
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM4-2014)

  11 mars 2015
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM3-2014)

  1 dhjetor 2014
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM2-2014)

  28 gusht 2014
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM1-2014)

  24 qershor 2014
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM4-2013)

  21 shkurt 2014
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM3-2013)

  11 dhjetor 2013
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM2-2013)

  10 tetor 2013
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM1 2013)

  15 korrik 2013
... ...

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë (TM4-2012)

  1 mars 2013