Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi zhvillimet në sektorin financiar, me fokus të veçantë në sektorin bankar, duke identifikuar brishtësitë dhe rreziqet për stabilitetin e këtij sektori. Raporti pasqyron një analizë të detajuar rreth zhvillimeve në aktivitetin, performancën, rreziqet dhe infrastrukturën financiare në Kosovë. Po ashtu, duke pasur parasysh se sektori financiar ka një lidhshmëri të lartë edhe me sektorët tjerë, ky raport pasqyron edhe zhvillimet kryesore në ekonominë globale dhe sektorët tjerë të ekonomisë së vendit me qëllim të identifikimit të rreziqeve të mundshme me të cilat mund të ballafaqohet sektori financiar.
Raporti i Stabilitetit Financiar ka filluar të publikohet nga viti 2010.

 
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 15)

  24 dhjetor 2019
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 14)

  27 qershor 2019
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 13)

  18 shtator 2018
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 12)

  8 dhjetor 2017
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 11)

  10 korrik 2017
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 10)

  16 dhjetor 2016
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 9)

  8 korrik 2016
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 8)

  29 dhjetor 2015
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 7)

  28 korrik 2015
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 6)

  15 dhjetor 2014
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 5)

  22 shtator 2014
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 4)

  29 janar 2014
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 3)

  19 dhjetor 2012
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 2)

  19 dhjetor 2011
... ...

Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 1)

  20 dhjetor 2010
... ...

Buletini i Sektorit Financiar (Nr. 10)

  11 shkurt 2010
... ...

Buletini Nr.6

  22 prill 2008
... ...

Buletini Nr.8

  28 janar 2008
... ...

Buletini Nr.4

  21 dhjetor 2006
... ...

Buletini Nr.2

  1 shkurt 2006
... ...

Buletini Nr.1

  1 qershor 2005