Mesečni statistički bilten

Mesečni statistički bilten izlazi u redovnom mesečnom nivou od 2001 god. Ova publikacija  sadrži statistike finansijskog sektora, spoljne, fiskalne i realnog sektora na Kosovu, sa posebnim naglaskom na  statistike finansijskog sektora i spoljnog sektora, statistike koje su u okviru odgovornosti CBK-a. U tromesečjem nivou , Mesečni statistički bilten  sadrži analizu ekonomskih kretanja u zemlji, zemljama regiona i svetske privrede.

Mesečni Statistički Bilten: