Materiali za istraživanje

Istraživački materijali su ne-periodične publikacije koje obuhvataju analize specifičnih tema koje imaju karakter istraživanja i koja su vezana sa osnovnim ciljevima CBK-a. Jedan od ciljeva ove publikacije je podsticanje rasprave o ekonomskim relevantnim temama i kao takvi ne predstavljaju zvanični stav CBK.


Materiali za istraživanja: