Bilten Platnog Bilansa

Bilten Platnog bilansa izlazi od 2006 god.  na godišnjim osnovama i sadrži analize o razvoju na spoljni sektor  kao analize  o tekuċem računu , kapitalnog i finansijskog računa ,uvoza , izvoza, pošiljke emigranata, strane direktne investicije,  i t.d.  Bilten Platnog bilansa daje pregled drugih ekonomskih razvoja  koji se odnose na razvoj spoljnog sektora.

Bilten Platnog Bilansa:

... ...

Bilten Br.9

1 maj 2010