Prvo objavljivanje statistike o Medjunarodnoj Investicionoj Poziciji i Spoljnog Duga Republike Kosova

04/05/2012

Centralna Banka Republike Kosova, počela je objavljivanje statistike o Medjunarodnoj Investicionoj Poziciji (MIP) Spoljnog Duga Republike Kosova, što je velikih korak u razvoju statističkog sistema u našoj zemlji.  Kompletne informacije o statistici Republike Kosova su odgovornost CBK kao i distributivne prakse su objavljene na sajtu CBK.  Ove informacije istovremeno su predstavljeni na osnovu podataka MMF, poznate kao Medjunarodne Finansijske Statistike (engleski: International Financial Statistics – IFS) u sledećoj elektronskoj adresi http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp?ID=IFEOL.

Čestitajući osoblje CBK za odličan napredak u oblasti publikacija po prvi put Medjunarodne Investicione Pozicije Kosova, Guverner Gërguri je naglasio da  “širenje učešća Republike Kosova sa više statistika iz raznih sektora u IFS povećava kvalitet prikupljanja, obradu i distribuiranje statistika za odredjene sektore , dok tačnost i pouzdanost doprinosi u unapredjenju imidža naše zemlje u oblasti direktnih stranih investicija u drugim oblastima koje su neophodne da doprinesu u smanjenju deficita u tekućem računu Platnog Bilansa Kosova.”

Slanje za objavljivanje u IFS od MMF i baze podataka Svetske Banke , na kraju prvog kvartala 2012, uključuje sledeć e statističke podatke:
-    Platni Bilans (u kvartalnoj frekuenciji);
-    Spoljni Dug (u kvartalnoj frekuenciji);
-    Medjunarodna Investiciona Pozicija (na godišnoj frekuenciji);
-    Koordiniranu Anketu o Direktnim Investicijama (engleski: Coordinated Direct Investment Survey – CDIS);
-   Koordiniranu Anketu o Portfolno Investicijama (engl. Coordinated Portfolio Investment Survey – CPIS).

Kvartalni Podaci o Spoljnom Dugu (engleski: Quarterly External Debt Statistics QEDS database ) razvijene od Svetsjke banke i Medjunarodnog Monetarnog Fonda u 2004 godini, okuplja na jednoj centralnoj lokaciji detaljne podatke spoljnog duga objavljeno pojedinačno iz raznih zemalja, posebno onih koji pripadaju Distributivnog sistema posebnih podataka MMF (engleski: Special Data Dissemination Standards). Republika Kosova, počela je učešće u Distributivnom  Sistemu Standardnih Podataka (engleski: General Data Dissemination System) Medjunarodnog Monetarnog Fonda (MMF) 01 aprila 2011godine, dok podatke o spoljnom dugu šalje Svetskoj banci po dobrovoljnoj osnovi.

Za više informacija o podacima za Medjunarodne investicione pozicije i spoljni dug Kosova, kliknite ovde