Promotivna poseta Prof. Luboteni Predsedavajuceg Odbora CBAK Predsedniku Sejdiu

01/02/2008

Priština, 31. Januar 2008 – Predsednik Kosova, Dr. Fatmir Sejdiu je imao sastanak sa novim Predsednikom Upravnog Odbora Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova, G. Gazmend Luboteni i Upravnim Direktorom, G. Michel Svetchine.

Predsednik Sejdiu je naglasio da će Centralna Banka Kosova igrati važnu ulogu u daljem razvoju ekonomskih pravila i akceleraciji Kosovske integracije u Evropskim strukturama.

Predstavnici CBAK-a su upoznali Predsednika u vezi sa CBAK razvojem u budućnosti.

Takodje se razmatrala stabilnost bankarskog sistema na Kosovu i povećana uverenost gradjana u banke koje rade na Kosovu.

Predsednik Kosova je čestitao Predsedavajućem Upravnog Odbora CBAK na novim dodatim odgovornostima i naglasio je njegovu bezrezervnu podršku ka ovoj instituciji.