Promene u CBK sa stupanjem na snagu Zakona o Centralnoj Banci Republike Kosova

10/07/2008

Obaveštavamo vas da, sa stupanjem na snagu zakona o Centrlanoj Banci, od 01 Jula 2008, “Centralni Bankarski Autoritet Kosova” menja je ime u “CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA”. Takodje skraćenica banke “CBAK” od gore navedenog datuma će biti “CBK”.

Druga promena koja se tiče CBK-a će biti i novi domen www.bqk-kos.org koji sada već je funkcionalan, dok će stari domen www.cbak-kos.org raditi istovremeno kao i novi domen do 31. Decembra 2008.

Ukoliko ste zainteresovani o nekim drugim promenama ili želite nešto drugo saznati o i za Centralnu Banku Kosova možete nas kontaktirati na:

Direkcija za odnose sa javnošću
Centralna Banka Republike Kosova
Ulica Garibaldi br.33 Priština, Kosovo
Tel: + 381 (0) 38 226 823 ext. 422
E-mail: BujarAbdullahu@cbak-kos.org