Proširen je Program finansijske edukacije

28/12/2012

28 decembar 2012
U okviru Programa finansijske edukacije CBK, Guverner Gani Gërguri bio je gost –predavač pred studentima Univerzitetskog  koledža  “Gjilani” u Gnjilane.  Ovom prilikom Guverner Gërguri je detaljno izložio ulogu CBK u obezbedjivanju finansijske stabilnosti  i doprinos finansijskog  sektora  u razvoju ekonomije  naše zemlje, dok učešće studenata u raspravi bio je profesionalan .  CBK će nastaviti u podizanju nivoa  Programa javne finansijske edukacije u narednoj godini , uključujući i projekat za zaštitu potrošača i finansijskih usluga i proizvoda.