Program jačanja Centralne banke Kapaciteti na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u ESCB

21/09/2022

Deutsche Bundesbank i Evropska komisija pokreću program praćenja koji finansira EU za dalju podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za EU i potencijalnim kandidatima sa zapadnog Balkana

Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB), danas je pokrenula program koji finansira EU u korist Banke Albanije, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Centralne banke Republike Kosovo, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Republike Severne Makedonije i Narodne banke Srbije. Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno unapređenjem njihovih analitičkih i političkih alata i prenošenjem najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalnu praksu. Evropska unija (EU) izdvojila je 3 miliona evra za program iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Na početnom događaju koji je danas održan u Banca d’Italia, viši zamenik guvernera Luigi Federico Signorini potvrdio je važnost međunarodne tehničke saradnje kao instrumenta za institucionalni dijalog, koji doprinosi izgradnji prosperiteta i mira. Strateški značaj ovog projekta u širem okviru pristupanja EU naglašen je ciljem i širinom programa i posebno je relevantan u trenutnim okolnostima rasprostranjenih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova.

G. Florian Hauser iz Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju podvukao je da „program predstavlja važan doprinos poboljšanju ekonomskog upravljanja i jačanju institucionalnog okvira na Zapadnom Balkanu. Podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.” Gđa Alexandra Hachmeister, generalna direktorica Deutsche Bundesbank, istakla je važnost postizanja održivih rezultata i važnost izgradnje odnosa.

U narednih 36 meseci, Bundesbanka će, zajedno sa partnerskim centralnim bankama i uz doprinose ECB-a, organizovati intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije. Obuka će se posebno fokusirati na oblasti borbe protiv pranja novca, bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite finansijskih potrošača i finansijske uključenosti, rešavanja banaka, komunikacija, finansijskih tržišta, informacionih tehnologija, istraživanja monetarne politike, platnih sistema, statistike, EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Takođe će biti održane tri radionice o politikama za donosioce odluka o platnim sistemima, upravljanju gotovinom i pitanjima upravljanja. Nadalje, program će podržati sprovođenje specifičnih bilateralnih mera pored regionalnih obuka.

Program sprovodi Bundesbanka kao njen koordinator u partnerstvu sa Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bugarska narodna banka), Česká národní banka, Banka Grčke, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Centralna banka Irske, Banca d'Italia, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti banka, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal , Banca Naţională a României, Banka Slovenije i Národná banka Slovenska. Evropska centralna banka će doprineti sprovođenju projekta.