Proglaseno imenovanje Guvernera Centralne Banke Republike Kosova

09/05/2011

Oslanjajući se na odluku Skupṡtine Republike Kosova plenarne sednice od 22 aprila 2011, predsednica Republike Kosova, u skladu sa ustavnim odredbama, proglasila je imenovanje g.Gani Gërguri Guverner Centralne banke Republike Kosova , sa mandatom do 26 marta 2013.  Ovaj dekret stupa na snagu 06 maja 2011.
 
Kratka biografija g.Gerguri.