Prodaja zelenog kartona na Kosovu, od strane neovlašćenih lica je nezakonita

05/01/2018

U poslednje vreme , Centralna banka Republike Kosova (CBK) je informisana da na Kosovu postoje osobe koji prodaju zeleni karton . Zeleni karton je sertifikat koji izdaje kompanija osiguranja koja je član Nacionalnog biroa, koja je član Saveta Biroa. Međunarodni sistem osiguranja vozila koji upravlja Savet biroa putem zelenog kartona je međunarodni sporazum između nadležnih organa i institucija osiguranja koji osigurava zaštitu osiguranika od oštećenja saobraćajnih nesreća uzrokovanih posjećenim vozilima.
Na osnovu Zakonabr.03/L-209 za Centralnu banku Republike Kosova, CBK je odgovoran za licenciranje, regulisanje i nadgledanje sektora osiguranja na Kosovu. Takođe, na osnovu Zakona br. 05/L-045 o Osiguranju “CBK u skladu sa ovim zakonom ima isključivu odgovornost za licenciranje, nadzor i regulaciju osiguravača i posrednika osiguranja, kao i drugih subjekata koji obavljaju poslove predviđene ovim zakonom”. Zakon o osiguranju propisuje da: “Nijedno lice ne može se baviti osiguranjem, reosiguranjem, posredovanjem osiguranja ili drugim aktivnostima koje trebaju da budu licencirani i odobreni ovim zakonom, bez licence i važećeg odobrenja od strane CBK u skladu sa odredbama ovog zakona” i “Nijedna soba ne sme da koristi reč “osiguranje”, “reosiguranje”, “posrednik osiguranja” “procenitelj štete” ili derivat takvih reči vezanih za akativnost , proizvod ili uslugu ili u promotivnu delatnost bez izdate licence od strane CBK-a, kako bi bio uključen u poslove osiguranja , osim kada takva upotreba je utvrđena ili priznata ovim zakonom”.
Kako je saopšteno mnogo puta u prošlosti , Kosovski biro za osiguranje još nije član Saveta Biroa, stoga nijedan osigurač na Kosovu nema pravo da proda zeleni karton . U vezi sa tim, CBK iz socijalnih mreža je primetio da neke neovlašćene i nelicencirane osobe od strane CBK -a vrše nezakonite aktivnosti posredovanja u osiguranju, angažujući se prodajom zelenog kartona. Osim toga, nijedna osiguravajuća kompanija , koja je licencirana od strane CBK-a i bilo koje fizičko ili pravno lice nema pravo da proda takav proizvod na Kosovu sve dok Kosovski Biro osiguranja ne postane član Saveta Biroa, ili bez odobrenja Saveta Biroa i CBK-a.
CBK informiše građane da je kupovina zelenog kartona od strane lica bez licence rizična , dok nijedna institucija ne nadgleda i ne kontroliše ova lica , a u slučaju spora ili bilo kakvog gubitka, CBK ne može preuzeti nikakvu odgovornost u vezi sa ovim.
Za više informacija o Međunarodnom sistemu osiguranja vozila , molimo vas posetite:
www.cobx.org
http://bks-ks.org/?module=Page&action=show&id=21