Procenjuje se osnivanje Garantnog Fonda za mikrokredit