Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar Pieter Feith mbështet pavaresinë e vazhdueshme të BQK-së