Predsednica Osmani je dekretirala g. Ahmet Ismaili na položaju guvernera Centralne banke Kosova

10/08/2023

Predsednica Republike Kosovo, Vjosa Osmani, nakon odluke Skupštine Kosova, dekretirala je novog guvernera Centralne banke, gospodina Ahmet Ismaili.

Dekretiranje je obavljeno na osnovu člana 84, tačke (4, 27) Ustava Republike Kosovo, člana 6 Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosovo (SL, br. 47, 25. januar 2009. godine), člana 38 (1, 2) Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo (SL, br. 77, 16. avgust 2010. godine), kao i u skladu sa predlogom Komisije za budžet, rad i transfere i nakon odluke Skupštine Kosova, na sednici održanoj 13.07.2023. godine.