Premijer je ugostio delegaciju Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova

08/05/2008

Premijer Berisha je danas ugostio delegaju Centralnog Bankarkog Autoriteta Kosova na čelu sa G. Gazmend Luboteni, Predsedavajućim Odbora Autoriteta. U delegaciji su takodje bili i G. Hashim Rexhepi, Upravni Direktor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova i G. Agron Dida, Glavni Inspektor.

Ovo predstavlja prvu zvaničnu posetu predstavnika visokog finansijskog Autoriteta, renominovanog nakon kreiranja Kosovske države. Oni su ukratko upoznali Premijera Berishu o skorijem razvoju finansijskog sektora, kao i o novim kooperacijonim perspektivama sa Albanskim finansijskim sektorom, predstavljenim od Banke Albanije i Autoriteta Finansijske Supervizije.

Nova kooperaciona perspektiva uključuje pravni okvir, zajedničke inspekcije, i nekoliko projekata u ovoj oblasti.
Premijer Berisha je upoznao predstavnike Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova o fiskalnom i monetarnom okviru Albanije, kao i o tendencijama i vanjskom uticaju u ovim sektorima. 

Štaviše, Premijer Berisha je garantovao predstavnicima Centralnog  Bankarskg Autoriteta Kosova da će Albanska vlada podržati produbljivanje kooperacije u svim aspektima i pomoći perspective novih i već postojećih projekata.
Predstavnici Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova su naveli da je makroekonomska situacija i performansa Albanije bila malo pod uticajem svetske krize u vezi sa naftom i hranom.  

(06/05/2008 Uzeto sa web-stranice Saveta Ministara Republike Albanije)