Predstavljene su aktivnosti i rezultati delegacije Kosova sa prolećnih sastanaka MMF i SB

26/04/2017

Guverner Centralne banke Republike Kosova učestvovao na konferenciji za novinare organizovanoj od strane Ministarstva finansija , gde je učestvovao i domaćin - Ministar finansija Avdullah Hoti, kao i predstavnici rezident Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu Ruud Vermeule. Tema konferencije se odnosila o razvijenim aktivnostima i učešće delegacije Republike Kosova na prolečnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.
Guverner Hamza naglasio da Kosovo ima stabilno makro-fiskalno stanje i jedan stabilan finansijski sistem.
Prema njegovim rečima, finansijski sektor je ispunio sve obaveze koje proizilaze kao rezultat ovog sporazuma sa MMF.
“Ako govorimo o finansijskim pokazateljima imamo povećanje depozita i dvocifrenih kredita. Nekvalitetni krediti su na najnižem nivou u istoriji, su 4.5 odsto i dobro su provizionirani i zbog toga ovi pokazatelji su bili odraz kamatne stope , gde prosečna kamatna stopa kredita je pala ai sada se nalazi u proseku zemalja regiona. U opšte finansijski sektor ima dobre perfomanse , pozitivni trendovi se nastavljaju i verujem da će biti jedan od značajni doprinosa za ekonomski rast zemlje”, rekao između ostalog guverner Bedri Hamza.
Za više informacija o održanoj konferenciji kliknite: