Predstavlja se zaključna izjava Misije u okviru Članka IV za 2022. godinu

07/11/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo, Gabriel di Bella, predstavili su zaključnu izjavu misije MMF-a u okviru Članka IV.

Guverner Mehmeti je rekao da je CBK nastavila da bude angažovana na realizaciji svojih zadataka u održavanju i očuvanju stabilnog i kontinuirano rastućeg finansijskog sistema.

On je rekao da je finansijski sistem na Kosovu, nastavio da bude likvidan i dobro kapitalizovan, gde po svim pokazateljima beleži dvocifren rast, bivajući jedan od važnih faktora ekonomskog rasta i razvoja zemlje.

“Sva sredstva finansijskog sistema u zemlji su 31. avgusta 2022. godine dostigla ukupnu vrednost od 9,3 milijarde evra. Dok, sredstva bankarskog sektora nastavila su trend rasta tokom 2022. godine, dostigavši vrednost od oko 6,4 milijarde evra u avgustu 2022. godine, što predstavlja godišnji porast od 11,1 odsto. U avgustu 2022. godine ukupna vrednost depozita iznosi 5,2 milijarde evra, što predstavlja godišnji porast od 11,8 odsto, dok je rast depozita nastavljen i tokom meseca septembra, uz rast od 12,7 odsto. Bankarski sektor nastavlja da bude stabilan, povećava kreditnu aktivnost i igra veoma važnu ulogu u kreditiranju ekonomske zemlje i ove godine. Vrednost kreditnog portfolia bankarskog sektora na kraju avgusta 2022. godine iznosila je 4,2 milijarde evra, sa godišnjim rastom od 18,6%, dok je prosečna kamatna stopa na kredite bila 6,0 odsto“, izjavio je guverner.

Nadalje, guverner Mehmeti je kazao da su loši krediti nastavljeni sa opadajućim trendom i danas je stopa nekvalitetnih kredita na nivou od 2,1%, što je znatno bolji pokazatelj u odnosu na zemlje u regionu, pa i šire.

Takođe, bankarski sektor je i dalje dobro kapitaliziran i likvidan, gde je pokazatelj adekvatnosti kapitala za bankarski sektor 16,1%, što je znatno iznad regulatornih zahteva od 12 %, dok je pokazatelj likvidnosti 35,7%, shodno tome, viši od regulatorni zahtev od 25 %.

Guverner je pred medijima govorio i o sektoru osiguranja koji je imao pozitivne rezultate.

Guverner Mehmeti se zahvalio predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda na doprinosu i kontinuiranoj podršci Kosova i Centralne banke Republike Kosovo.

Sa druge strane, šef misije MMF-a za Kosovo, Gabrijel di Bella, rekao je da je finansijski sektor izdržao šokove koji su pogodili ekonomiju i da je jedan od faktora koji je uticao na politiku CBK-a.

Di Bella je dodao da je nezavisnost CBK-a kamen temeljac ekonomske politike Kosova.

U završnom saopštenju Misije, u okviru Članka IV za 2022. godinu, traži se da CBK nastavi sa jačanjem praćenja kreditiranja i likvidnosti banaka i održi dobru dinamiku pregleda stabilnosti finansijskog sektora 2019. (FSSR ).

MMF očekuje da će realni BDP porasti za 3-4 % u 2023. godini i da će inflacija postepeno opadati, ali ove prognoze u suštini zavise od međunarodnih cena roba, uključujući energiju.