PREDSEDNIK REPUBLIKE KOSOVA HASHIM THAÇI , JE DEKRETIRAO GUVERNERA CENTRALNE BANKE KOSOVA, FEHMI MEHMETIJA

29/03/2018

Četvrtak , 29 mart 2018 godine
Predsednik Republik Kosova g.Hashim Thaçi primio je danas u Predsedništvo , g.Fehmi Mehmetija. Tokom ovog sastanka predsednik Republike, g.Hashim Thaçi predao dekret novom guverneru Centralne banke Kosova, g.Fehmi Mehmeti na položaju guvernera CBK-a. Predsednik je ovom prilikom pohvalio rad CBK-a ističući da je Centralna banka postigla da održi stabilan finansijski sistem na Kosovu.

CBK-a ,“Kao regulatorna institucija u finansijskom sistemu , u skladu sa savremenim standardima , CBK je doprinela privrednom rastu ”, rekao je predsednik Thaçi. U međuvremenu, guverner Mehmeti je rekao da Centralna banka konstantno podržava opšte privredne politike Vlade Kosova, dodajući da “Mi ćemo čuvati finansijsku stabilnost , promovišući sigurne , efikasne i stabilne sisteme.”,
Predsednik Thaçi poželeo je uspeha guverneru Fehmi Mehmetiju na novoj dužnosti . Dekretiranje je doneto na osnovu člana 84, stavovi (4, 27) Ustava Republike Kosova, člana 6 Zakona br. 03/L-094 o Predsedniku Republike Kosovo (S.L br. 47, 25 januara 2009), člana 38 (1, 2) Zakona br. 03/L-209 o Centralnj banci Republike Kosova (SL, br.77, 16 avgust 2010), a u skladu sa predlogom Skupštine Republike Kosovo (Odluka Skupštine br. 06-V-081, od dana 15.03.2018 godine), prmljena od Kancelarije predsednika dana 26.03.2018 godine.