Predsednik Odbora Centralne Banke Republike Kosova, Prof. Dr. Bedri Peci dobitnik prestizne nagrade “Zlatna medalja Crans Montana Forum”

20/10/2014

Predsednik Odbora Centralne banke Republike Kosova, Prof. Dr. Bedri Peci  prisustvovao  Forumu Crans Montana,  na 16 Međunarodnom samitu o “Transnacionalnog kriminala  lokalnoj i globalnoj bezbednosti  ” koji je održan u Ženevi od 15-17 oktobra, 2014. Ovaj forum je prestižna platforma predstavljanje finansijskih institucija, vlade, parlamenta, javne administracije i različitih međunarodnih organizacija.

Na ovom samitu predstavljene su prakse i izazovi raznih zemalja učsnice u izgradnji bezbednog okvira upravljanja i poslovanja , prakse upravljanja rizikom u finansijskim korporacijama i ključnu ulogu kvaliteta obrazovanja u funkciji efikasnog društveno-ekonomskog okruženja.

U tom slučaju ,Forum Crans – Montana odlikovao predsednika Odbora Centralne banke Republike Kosova, Prof. Dr. Bedri Peci nagradom  “Zlatna medalja”, u čast postignuća , kao i da istakne tekuće napore Republike Kosova da se integriše u svetsku zajednicu. Osim toga, ova nagrada se dodeljuje  od strane Foruma Crans – Montana “u određenim slučajevima, posebnom odlukom o priznavanju uspešnih ostvarenja u korist jednog humanijeg sveta.” (ref:http://www.cmf.ch/forums-medal).