PREDSEDNICA JAHJAGA DEKRETIRALA IMENOVANJE BEDRI HAMZE NA POLOŽAJ GUVERNERA CENTRALNE BANKE REPUBLIKE KOSOVO

26/03/2013


Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je dekretirala imenovanje g. Bedri Hamza na položaj Guvernera Centralne Banke Republike Kosovo
Utorak, 26 Mart 2013

Dekretiranje je izvršeno na osnovu clana 84. tacka 27. Ustava Republike Kosovo, i clana 38, paragraf 1. i 2. Zakona Br.03/L-209, o Centralnoj Banci Republike Kosovo, oslanjajuci se na Odluku Skupštine Republike Kosovo Br.04-V-551 od 14. marta 2013 godine, primljenog u Uredu Predsednice dana 25. marta 2013 godine.