Predsednica Atifete Jahjaga docekala guvernera CBK-a, g. Bedri Hamza

13/01/2014

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je primila na sastanak guvernera Centralne Banke Kosova, gospodina Bedri Hamza, koji je izvestio o radu njegove institucije tokom jedne godine

Guverner Centralne Banke Kosova, gospodin Hamza je rekao da bankarski sistem na Kosovu nastavlja biti održiv i istakao angažovanje institucije koju on vodi radi nastavka trajanja ovog pozitivnog toka i u ovej godine. Gospodin Hamza je obavestio Predsednicu o bankarskim aktivnostima na Kosovu, ističući saradnju i sa međunarodnim finansijskim institucijama.

On je rekao da će se nastaviti sa jačanjem profesinalizma CBK-a u službi jednog ustrajnog bankarskog sisitema i istakao neophodnost garantovanja dobre klime poslovanja te sledstveno i bankarskog sistema u zemlji.

Predsednica Jahjaga je povoljno ocenila rad CBK i istakla potrebu da ova institucija nastavlja sa angažovanjem u održavanju finansijske stabilnosti Kosova. Ona je rekla da CBK treba da nastavlja pomoći bankarski sistem na Kosovu jačanjem njenih kapaciteta.