Povecavaju se angazovanja za prijem u Zeleni karton

01/04/2011

Povecavaju se angazovanja za prijem u Zeleni karton

 Na poziv CBK od 30-31 marta 2011,  boravili su u dvodnevnoj poseti po prvi put na Kosovu, odnosno u Centralnoj banci Republike Kosova delegacija Vrhovnog saveta biroa za zeleni karton  sa boravkom u Briselu. U sastavu delegacije su bili g. Mariusz Wichtowski – Predsednik Saveta biroa , g Rudolf Elvers – Izvrsni direktor Biroa motornih Nemacke kao i g.Alan Pire Generalni sekretar  Saveta Biroa.
Ova poseta je nastavak sastanaka koje CBK preduzima u cilju pronalazenja adekvatnog nacina za clanstvo Kosova  u Savetu biroa.
U pocetku pomenutu delegaciju je primilo rukovodstvo CBK guverner g Gani Gërguri, zamenik guvernera g.Nexhat Kryeziu kao i predstavnik Ministarstva finansije, g.Bashkim Isufi.  Ovom prilikom,domacini su obezbedili informacije u vezi ekonomskog,finansijskog razvoja, a posebno u industriji osiguranja na Kosovu naglasavajuci potrebu da se pronadje resenje koje ce  u bliskoj buducnosti  omoguci prijem Kosova i clanstvo u Biro Zeleni Karton.
g. Gërguri istakao znacaj i povezivanje ovog clanstva  i u kontekstu podrske slobodnog kretanja gradjana  i robe na i van Kosova i sa drugim Evropskim zemljama ,naglasavajuci i implikacije postojeceg stanja u oblasti ekonomske konkurencije nase zemlje sa drugim zemljama, dok zamenik guvernera g Kryeziu,je naglasio aktivnosti koje su u toku od strane CBK za popunjavnje zakonodavstva  koji ce omoguciti  nase clanstvo u najkracem mogucem roku u ovoj instituciji isticuci  spremnost CBK  da nakon usvajanja Zakona  o obaveznom osiguranju  osniva Biro motorni  kao i posebni Fond  da  odgovori na podnesene zahteve Biro zelenog kartona. Takodje , g.Isufi  je potvrdio spremnost Ministarstva za finansije  da pomogne na ubrzavanje ovog procesa. Zvanicnici nadzora osiguranja CBK, su upoznali delegaciju oko postojece zakonske infrastrukture osiguranja, finansijsku performancu kao i izazove u buduce.   Iste teme su razmatrane  i u sastancima sa predstavnicima industrije osiguranja kao i sa Garantnim fondom Kosova.
Gosti su detaljno objasnili sta predstavlja organizacija koju oni vode i obecali da ce podrzati incijativu Kosova za clanstvo u ovoj instituciji. Ocekuje se da u septembru podnesu zahtev Kosova u Generalnoj skupstini Zelene karte , kako bi se Kosovo prihvatilo ili eventualno pronadje prelazno resenje koje bi otvorilo put da  se automobili sa tablicama Kosova slobodno krecu u drugim zemljama  i takodje poznaje zeleni karton svih gradjana Kosova  i drzavljana koji posecuju Kosovo, odnosno da ne moraju da placaju granicnu polisu.