Povecana regionalna saradnja CBK

15/12/2012

Guverner Gani Gërguri, i guverneri centralnih banaka iz Gruzije, Moldavije, Bosne i Hercegovine , Makedonije i Albanije, su  ućestvovali na sastanku Savetodavne grupe Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu , poznatu po skraćenici EFSE (European Fund for Southeast Europe) koji je održan u Beču od 13-14 decembra 2012.  Pored procene učinka i aktivnosti  EFSE za  2012, članovi Savetodavne grupe su razgovarali i o aktualnim ključnim dogadjajima  u Evropskoj uniji , sa fokusom na njihovim mogućim implikacijama za ekonomiju  Istočne Evrope .   Veoma je ocenjena perfomansa EFSE o  upravljanju portofolio- trenutno u vrednosti od  813 miliona eura i distribuiran na deset Istočnih Evropskih zemalja   i u šest zemalja regiona susednih Evropi.
Ovom prilikom, guverner Gërguri je zahvalio predstavajuću Upravnog odbora EFSE, g-dju.Monika Beck za uloženi iznos EFSE- kosovskoj privredi (31 miliona eura) kao i podršku ove institucije u realizaciji istraživanja o nivou preopterećenja kredita na finansijskom sektoru, a zatim projekti u toku za bolje podržavanje poljoprivrednog sektora i za bolju zaštitu potrošača.
Tokom svog boravka u Beču , guverner  Gërguri posetio Savetodavni Centar Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju – centar koji se bavi pitanjem reforme finansijskog izveštavanja i stručne podrške u sprovodjenju projekata koji proizilaze od procene medjonardnih finansijskih institucija uključujući i one koje dolaze direktno iz zemalja regiona , kao rezultat specifičnih potreba svake zemlje.