Povecana finansijska ponuda za ekonomiju Kosova

11/12/2012

Guverner Gani Gërguri sa saradnicima primio je danas delegaciju Evropske investicione banke (BIE) na ćijem je čelu  Matteo Rivellini, zadužen za investicije BIE zemalja  Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo.
Tom prilikom, Matteo Rivellini je obavestio guvernera Gërguri u vezi plana Evropske investicione banke za potpisivanje Okvirnog sporazuma sa Vladom Republike  Kosova koji se očekuje u prvom kvartalu  2013 i finansijsku ponudu kojom  BIE predvidja za ekonomiju Kosova u bliskoj budućnosti.
Zahvaljujući delegaciju za njihovo interesovanje u finansijskom sektoru, guverner Gërguri je istakao zdravu i stabilnu perfomansu finansijskog sektora Kosova, a posebno je pozdravio spremnost Evropske  investicione  banke za investicije i troškova povoljne dospelosti finansiranja posebno za sektor malih i srednjih preduzeća . Takodje , guverner Gërguri je pozdravio spremnost BIE-za moguće učešće malih i srednjih preduzeća Kosova u program  BIE na obnovu i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu,  program koji pod koordinacijom BIE realizuje u tesnoj saradnji izmedju vlada zemalja Zapadnog Balkana, Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj .