Povecan je interes Medjunarodne Finansijske korporacije (IFC) da investiraju na Kosovu