Potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju Centralne banke Republike Kosova i Misije USAID-a na Kosovu

15/11/2011

Priṡtina (Novembar 15, 2011) – Guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Gani Gërguri i vrsilac duznosti Direktora Misije USAID-a na Kosovu, g-dja. Azza El-Abd, potpisali su danas memorandum saradnje u cilju promovisanja jednog stabilnog finansijskog sektora na Kosovu.
Svrha ovog Memoranduma je da obezbedi Centralnoj banci Republike Kosova okvir za podrsku koji ce omoguciti institucijama kreditiranja na Kosovu da donesu odgovarajuce odluke -zasnovane na tacnim kreditnim informacijama . Ovo ce pomoci Registru kredita  koji se nalazi u Centralnoj banci Republike Kosova da poboljsa operativne sposobnosti i prosiri obim delatnosti , ukljucujuci jedan novi softver, novo upustvo za upotrebu, novi fokus na prava korisnika kredita, nova pravila o izvestavanju,nove materijale za marketing, i nove korisnike Registra.
Svrha ovog Memoranduma je da formalizuje dogovor izmedju Programa USAID-a za poboljsanje poslovnog prostora i Centralne banke Republike Kosova za navedene aktivnosti. Danasnjim potpisivanjem sporazuma je da su dve strane posvecene ostvarivanju ovih ciljeva.