Potpisivanje memoranduma izmedju CBK-a i NAO iz Makedonije

05/03/2010

Danas 5 marta  2010 u auditorijumu CBK potpisan je Memorandum o razumevanju – MOU između Centralne Banke Republike Kosova i Agencije za nadzor osiguranja Republike Makedonije.
Svrha potpisivanja ovog memoranduma je razmena informacija između ove dvije institucije  za pomoċ i olakšavanje međusobnih obaveza. Takođe, pored toga, biċe i komunikacija između ovih organa za bilo koje značajne promene u propisima i politika odgovarajuċih lokalnih nadzora.  
Opšti okvir ovog sporazuma su osnovni principi osiguranja za efikasnu Superviziju osiguranja od Međunarodne asociacije za supervizora osiguranja.
Predstavnici obe strane; Guverner CBK g. Hashim Rexhepi i  predsednik ISA (Agencija za nadzor osiguranja Republike Makedonije Insurance Supervisory Agency of the Republic of Macedonia) g. Klime Popovski, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju, zahvalili su jedni drugima za dosadašnju saradnju i izrazili spremnost za dalju saradnju.