Potpisan je Sporazum o saradnji za povećanje bezbednosti u bankarskom sektoru

08/02/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, potpisao je sporazum o saradnji sa ministrom unutrašnjih poslova, Ekrem Mustafa, direktorom kosovske policije, Rashit Qalaj i izvršnim direktorom Udruženja banaka Kosova, Petrit Balija.

Ovaj sporazum je potpisan kao rezultat ranijih sastanaka koji su održani sa predstavnicima ovih institucija, na kojima se raspravljalo o zabrinutostima u vezi sa pojavom pljački u finansijskim institucijama na Kosovu. 

Sporazum ima za cilj unapređenje saradnje za povećanje nivoa bezbednosti u bankarskom sektoru kako bi banke, njihovo osoblje i građani imali što bezbednije okruženje za razvoj svojih aktivnosti. 

Ovom prilikom, guverner Mehmeti se zahvalio institucijama koje su angažovane u postizanju ovog sporazuma o saradnji i preduzetim merama u cilju obezbeđivanja sigurnijeg okruženja za finansijske institucije koje posluju na Kosovu.