Potpisan je Sporazum o saradnji izmedju Centralne banke Republike Kosova i Narodne banke Republike Makedonije

20/02/2013

U nastavku  širenja medjunarodne saradnje, a posebno saradnje sa srodnim institucijama, Centralna banka Republike  Kosova  koju zastupa  guverner  Gani Gërguri, potpisao je Sporazum o saradnji sa Narodnom bankom  Republike  Makedonije koju zastupa  guverner  Dimitar Bogov.

Visoko ocenjujući  potpisivanje ovog sporazuma, guverneri  Gërguri  i  Bogov naglasili su da ovaj Sporazum odražava  dosadašnju efikasnu saradnju, a takodje otvara put za dalje produbljenje  ove saradnje izmedju ove  dve institucije.

Inače, potpisan Sporazum predvidja produbljivanje saradnje u profesionalnom razvoju zaposlenih u obe institucije sa posebnim osvrtom na područje analize i makroekonomsko modela, evropske integracije, strateško planiranje, finansijske stabilnosti, platnog sistema i finansijske edukacije.