Potpisan je Memorandum o razumevanju između Centralne banke Republike Kosovo i Finansijsko obaveštajne jedinice

14/07/2023

Centralna banka Republike Kosovo je dana 14. jula 2023. godine potpisala Memorandum o razumevanju sa Finansijskom obaveštajnom jedinicom.
Ovaj memorandum je potpisan u duhu međusobne saradnje i interesa i ima za cilj da olakša razmenu informacija i podizanje nadzornih kapaciteta za usaglašenost sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

CBK i FOJ-K ostaju snažni partneri u zajedničkim naporima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

CBK se takođe zahvaljuje Savetu Evrope i Evropskoj uniji na stalnoj podršci kroz projekat PECK u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.