Poslanici Skupštine Kosova pružaju podršku radu CBK-a

14/09/2018

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, predstavio je pred poslanicima Skupštine Republike Kosovo Godišnji izveštaj 2017. godine.

Guverner Mehmeti je rekao da je tokom 2017. godine CBK uspela da uspešno ostvari svoje zakonske ciljeve, pružajući održiv finansijski sistema i u službi održivog ekonomskog razvoja zemlje.

„Tokom ove godine, CBK je nastavila sa unapređenjem njenih institucionalnih kapaciteta u svim oblastima njenog delokruga. Posebna pažnja je posvećena i pružanju efikasnih usluga za javne autoritete, finansijskim institucijama i javnosti generalno. Povoljan učinak privrede evrozone imao je pozitivan uticaj na ekonomije Zapadnog Balkana, uz manifestaciju unapređenja pozicije neto izvoza kao i povećanjem stranih direktnih investicija, koje su dale značajan doprinos stalnom rastu ovih ekonomija“, naglasila je Mehmeti.

Guverner Mehmeti je rekao da finansijski sistem nastavlja da raste održivim tempom, predstavljajući jednu od najvažnijih komponenti razvoja i istovremeno stabilnost domaće ekonomije.

„Kreditna aktivnost bankarskog sektora je nastavio da se okarakteriše ubrzanim tempom rasta, kao rezultat poboljšanja uslova kreditiranja od strane banaka i povećanja zahteva za kredite od strane preduzeća i domaćinstava. U 2017. godini, ukupna vrednost kredita je dostigla 2.5 milijarde evra, šta predstavlja godišnji porast od 11.5 odsto. Tokom 2017. godine, kreditiranje svih sektora ekonomije zabeležilo je porast, gde vredi posebno napomenuti porast kredita za građevinski, poljoprivredi i proizvodni sektor (26.1 odsto, 13.4 odsto i 9.3 odsto). Naglašeno smanjenje kamatnih stopa na kredite od strane babaka koji se dešava poslednjih dve godine predstavlja veoma značajan razvoj za olakšavanje pristupa finansijama i za ove sektore“ izjavio je guverner Mehmeti naglašavajući da značajnu ulogu igra i Kosovski fond za kreditne garancije, čije upotrebljavanje je zabeležilo stabilan trend porasta i prelazio je vrednost od preko 30 miliona evra krajem 2017. godine.

Guverner Mehmeti je pomenuo i pozitivan razvoj u smanjenju kamatne stope na kredite, koji su se dugo vremena smatrali kao jedna od glavnih prepreka za razvoj poslovanja.

„U 2017. godini nastavile su da beleže pad, padom do nivoa sa prosekom drugih zemalja regiona, dok krajem godine, prosečna kamatna stopa na kredite bila je 6.8 odsto, u poređenju sa stopom od 7.2 odsto koliko je bilo prethodne godine. Smanjenje troškova kreditnog finansiranja je uticano i od kamatne stope na depozite, koja je 2017. godine bila 1.3 odsto, dok vrednost ukupnih depozita u bankarskom sektoru dostigla je 3.1 milijarde evra, šta predstavlja godišnji porast od 6.8 odsto. Stopa nefunkcionalnih kredita prema ukupnim kreditima ove godine je smanjena na 3.1 odsto u odnosu na stopu od 4.9 odsto koliko je bila 2016. godine. Penzioni sistem je zabeležio porast naplaćivanja penzionih doprinosa i registrovao pozitivni povraćaj od investicija, gde je ukupna vrednost imovine penzionog sektora dostigla 1.65 milijardi evra, sa porastom od 16.0 odsto.
Što se tiče sektora osiguranja, ukupna vrednost obračunatih premija u 2017. godini je zabeležila godišnji rast od 3.9 odsto, dok u isti period, ukupna šteta koja je plaćena od strane osiguravajućih društva i kosovskog biroa osiguranja zabeležila je godišnji porast od 17.8 odsto. Mikrofinansijski sektor i nebankarski finansijski sektor nastavili su da služe kao značajan izvor finansiranja, posebno za mala preduzeća i domaćinstva, gde je 2017. godine vrednost ukupnih kredita ovog sektora dostigla 143.9 miliona evra, šta predstavlja značajan godišnji porast od 32.1 odsto“.

Guverner Mehmeti je naveo i kontinuirani rad CBK-a u unapređenju sekundarnog zakonodavstva i usklađivanju ovog zakonodavstva sa direktivama EU-a, i sa međunarodnim standardima.

Za 2018. godinu, predviđanja CBK-a sugerišu da će realna stopa ekonomskog porasta biti u rasponu od 4.2 do 4.4 odsto.

Očekuje se da će glavni nosilac porasta biti investicije, koje se očekuje da će zabeležiti realni rast od 10.1 odsto, na osnovu predviđanja rasta javnih investicija (25.8 odsto) i privatnih investicija (5.0 odsto). Očekuje se da će značajan doprinos u porastu investicija imati porast bankarskog kreditiranja.

Sa druge strane, poslanici Skupštine Kosova su naveli da je Godišnji izveštaj za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o CBK-u i isti pruža sve podatke o ekonomskom stanju generalno, uključujući i finansijske institucije koje ima pod nadzorom.

Prema njima, izveštaj treba da bude dobar vodič za vladu za izradu razvojnih politika, uključujući i budžetske procese.

Govor guvernera Mehmeti